سختی های رشته پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با مواردی جهت مقابله با سختی های این رشته آشنا می شوید.

قبل از مطالعه ی این مقاله از شما می خواهیم مقاله معرفی رشته دانشگاهی پرستاری را در تکمیل این مقاله مطالعه بفرمایید.

این مقاله در ادامه ی مقالات مراقبت های پرستاری کرونا و روش های پیشگیری و محافظت در برابر بیماری COVID-19 و پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس آمده است. مطالعه ی این مقالات نیز برایتان مفید خواهد بود.

مقدمه

شغل پرستاری از دیدگاه برخی کارشناسان در رده دوم مشاغل سخت قرار دارد. زیرا پرستاران با حداکثر ساعت کاری، سر و کار داشتن با بیمار های مختلف روانی، استرس بالا حداقل درآمد دریافتی را دارند. بنابراین پرستاری جزو شغل های بسیار سخت، زیان آور و طاقت فرسا می باشد که به علت محیطی که در آن قرار می گیرند و با بیمار و شرایط نامساعد جسمی بیمار مواجه می شود که لازمه ماندگار بودن در این رشته تنها داشتن عشق و علاقه وافر به کار پرستاری است.

سختی های رشته پرستاری

  • در معرض بیماری های مختلف بودن
  • پرستاری کار شیفتی است.
  •  پایین بودن حقوق و مزایا نسبت به حجم بالای کار
  •  همراهی همیشگی با بیمار و فشارهای روحی زیاد
  • صدمات جسمی ناشی از کار در بیمارستان  

نکته دیگر که می توان اشاره کرد این است که بازنشستگی زود هنگام پرستاران  به دلیل کمبود نیرو در رشته پرستاری به راحتی امکان پذیر نیست.

سختی های رشته پرستاری
سختی های رشته پرستاری

خصوصیات جسمی و توانایی های لازم برای رشته پرستاری

پرستار باید از لحاظ جسمی و ذهنی و روحی  از سلامت کافی برخوردار باشد و در ضمن از لحاظ رفتاری باید فردی دقیق، صبور باشد و کنترل کافی روی احساسات شخصی خود داشته باشد. و از همه این ها مهمتراین است که علاقه ،شرط اصلی انتخاب این رشته ی تحصیلی است تا بتوانید در این رشته به موفقیت دست پیدا کنید.

محل کار پرستار

درآمد یک پرستار بستگی به محل استخدام، پست های بیمارستان، ساعت کاری و موقعیت جغرافیایی دارد. پرستارها به جز بیمارستان های دولتی و خصوصی، کلینیک ها، مراکز درمانی، مراکز نگهداری سالمندان و کودکان و همچنین در اتاق عمل هم کار می کند.

 شرایط کاریی پرستار، بخش به بخش متفاوت است. مثلا شرایط کاری یک پرستار در بخش اورژانس با بخش زنان بیمارستان خیلی متفاوت است.

با توجه به موارد گفته شده ارزش خدمات ارائه شده توسط این قشر زحمت کش قابل قدردانی می باشد.