برچسب: Vulnerability

چه عواملی به آسیب پذیری کمک می کنند
چه عواملی به آسیب پذیری کمک می کنند؟
  • FTaheri
  • دی ۲۲, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

عواملی که به آسیب پذیری کمک می کنند    آسیب پذیری از اثرات ترکیبی منابع محدودی حاصل می شود که شامل […]

توضیجاتی پیرامون آسیب پذیری

آسیب پذیری: تعریف، عوامل خطر و اختلافات سلامتی آسیب پذیری به عنوان حساسیت واقعی یا بالقوه تعریف می شود. عوامل […]