برچسب: کرونا ویروس،

بیماری ذات الریه

ذات الریه یا پنومونی (Pneumonia) ذات الریه یا پنومونی، وضعیت التهابی ریه است که عمدتاً کیسه‌های میکروسکوپی هوا موسوم به […]

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

وضعیت کرونا در ایران
پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات بیمارستان های چین […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم به یکی دیگر […]

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 7دیدگاه

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به استانداردهای انتخاب کارکنان پرستاری اشاره […]

بخش پرستاری مقابله با کرونا
بخش پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

بخش پرستاری مقابله با کرونا عنوان این مقاله است. در این مقاله با یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا عنوان مقاله می باشد. در این مقاله قصد داریم منابع بیمارستانی عمومی بزرگ هنگام […]

پرستاران و بیماری کرونا
پرستاران و بیماری کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

پرستاران و بیماری کرونا عنوان مقاله است. این مقاله به شما کمک می کند با شغل پرستاری و چگونگی حضور […]

کرونا ویروس واستفاده از ماسک صورت
کرونا ویروس واستفاده از ماسک صورت
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

کرونا ویروس واستفاده از ماسک صورت عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم در این بیماری استفاده از […]

روش های پیشگیری و محافظت در برابر بیماری COVID-19
روش های پیشگیری و محافظت در برابر بیماری COVID-19
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۸, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

روش های پیشگیری و محافظت در برابر بیماری COVID-19 عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با […]