برچسب: کارشناسی ارشد پرستاری طب سنتی

انواع روش های درمانی طب سنتی
انواع روش های درمانی طب سنتی
  • محمد طاهری
  • تیر ۹, ۱۳۹۹
  • 2دیدگاه

انواع روش های درمانی طب سنتی عنوان مقاله می باشد. در این مقاله با انواع روش های درمانی که در […]

طب سنتی ایرانی
طب سنتی ایرانی
  • محمد طاهری
  • تیر ۹, ۱۳۹۹
  • 3دیدگاه

طب سنتی ایرانی عنوان مقاله می باشد. درمقاله به خصوصیات طب ایرانی و اصول درمان بیماری در طب سنتی پرداخته […]

پرستاری طب سنتی
پرستاری طب سنتی
  • محمد طاهری
  • تیر ۹, ۱۳۹۹
  • 8دیدگاه

پرستاری طب سنتی عنوان مقاله می باشد. در این مقاله با وظایف پرستاران طب سنتی و واحد های درسی عمومی […]