برچسب: کاربرد اخلاق در بهداشت

اصول اخلاقی

سه عملکرد اصلی پرستاری بهداشت عمومی (ارزیابی، تدوین سیاست ها و اطمینان) در این مقاله بررسی می گردد. همچنین به […]

اخلاق
کاربرد اخلاق در بهداشت
  • FTaheri
  • دی ۵, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تعریف، نظریه ها، اصول اخلاق اخلاق مربوط به مجموعه ای از دانش است که مخاطب آن استسؤالاتی مانند چگونه باید […]