برچسب: پنوموتوراکس

پنوموتوراکس
آشنایی با پنوموتوراکس و انواع آن
  • FTaheri
  • دی ۳, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

پنوموتوراکس (Pneumothorax) پنوموتوراکس هنگامی رخ می دهد که پلورای جداری یا احشایی پاره شود و فضای پلور در معرض فشار […]