برچسب: پرسنل پویا پرستاری کرونا،

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
  • محمد طاهری
  • خرداد ۸, ۱۳۹۹
  • 0دیدگاه

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی دیگر از اقدامات […]

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
  • محمد طاهری
  • خرداد ۸, ۱۳۹۹
  • 4دیدگاه

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله برخی اقدامات مهم بیمارستان های […]

وضعیت کرونا در ایران
پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا
  • محمد طاهری
  • خرداد ۵, ۱۳۹۹
  • 0دیدگاه

پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات بیمارستان های چین […]