برچسب: پرستار جراحی قلب

فشار نبض

فشار نبض (Pulse pressure) عبارت است از تفاوت بین فشار سیستولی و دیاستولى. فشار نبض نشان دهنده حجم ضربه ای، […]

پرستار جراحی
پرستار جراحی
  • محمد طاهری
  • خرداد ۱۰, ۱۳۹۹
  • 2دیدگاه

پرستار جراحی عنوان مقاله ما است. در این مقاله به تعریف پرستار جراحی و به محیط پر استرس آن می […]