برچسب: پرستاری کرونا ویروس،

بیماری ذات الریه

ذات الریه یا پنومونی (Pneumonia) ذات الریه یا پنومونی، وضعیت التهابی ریه است که عمدتاً کیسه‌های میکروسکوپی هوا موسوم به […]

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله به برخی وظایف کادر درمان و پرستاران […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی دیگر از اقدامات […]

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله برخی اقدامات مهم بیمارستان های […]

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

آموزش و نظارت پرستاران کرونا
آموزش و نظارت پرستاران کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

آموزش و نظارت پرستاران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات موثر بیمارستان های […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم به یکی دیگر […]

بخش پرستاری مقابله با کرونا
بخش پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

بخش پرستاری مقابله با کرونا عنوان این مقاله است. در این مقاله با یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

خطرات محیطی در پرستاری
خطرات محیطی در پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹
 • 12دیدگاه

خطرات محیطی در پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به گزارشی از دفتر آمار ایالات متحده […]

فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا
فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم یک خبر در […]