برچسب: پرستاری و سختی ها،

همه چیز درباره اصول مدیریت خدمات پرستاری
همه چیز درباره اصول مدیریت خدمات پرستاری
 • FTaheri
 • مرداد ۲۱, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

همه چیز درباره اصول مدیریت خدمات پرستاری: یکی از مهمترین دروس کارشناسی ارشد رشته پرستاری، اصول مدیریت خدمات پرستاری است. […]

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله به برخی وظایف کادر درمان و پرستاران […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی دیگر از اقدامات […]

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

خطرات محیطی در پرستاری
خطرات محیطی در پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹
 • 12دیدگاه

خطرات محیطی در پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به گزارشی از دفتر آمار ایالات متحده […]

پرستاری عمومی
پرستار عمومی
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

پرستار عمومی عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم به پرستاری عمومی و وظایف آن می پردازیم که […]

آموزش پرستاری
گزارش نویسی پرستاران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

گزارش نویسی پرستاران عنوان مقاله ما می باشد. شما در این مقاله با روش های گزارش نویسی و اهداف آن آشنا […]

آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا
آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
 • 7دیدگاه

آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با برخی وظایف پرستاران در […]

سلامت روان در مواجهه با COVID-19
آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
 • 8دیدگاه

آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله ما سعی داریم ترس و وحشتی […]

جایگاه علمی پرستاری در تیم مراقبت سلامت
سیستم پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

سیستم پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با ساختار خدمات پرستاری آشنا می شوید. مطالعه […]