برچسب: پرستاری مقابله با کرونا،

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
  • محمد طاهری
  • خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
  • 1دیدگاه

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا عنوان مقاله ی ما است. در این مقاله به برخی وظایف کادر درمان و پرستاران […]

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
  • محمد طاهری
  • خرداد ۸, ۱۳۹۹
  • 4دیدگاه

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

بخش پرستاری مقابله با کرونا
بخش پرستاری مقابله با کرونا
  • محمد طاهری
  • خرداد ۲, ۱۳۹۹
  • 4دیدگاه

بخش پرستاری مقابله با کرونا عنوان این مقاله است. در این مقاله با یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین […]