برچسب: پرستاری مراقبت های ویژه

مقایسه کار پرستاران ER و ICU
مقایسه کار پرستاران ER و ICU
 • محمد طاهری
 • تیر ۲۴, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

مقایسه کار پرستاران ER و ICU عنوان مقاله می باشد. در این فرصت شما با شخصیت و ویژگی های کاری […]

تفاوت پرستاران اورژانس با پرستاران ICU
تفاوت پرستاران اورژانس با پرستاران ICU
 • محمد طاهری
 • تیر ۲۴, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

تفاوت پرستاران بخش اورژانس با پرستاران ICU عنوان مقاله ما می باشد. که شما را با شرایط کاری، محل کار […]

مسئولیت های پرستار مراقبت های ویژه
مسئولیت های پرستار مراقبت های ویژه
 • محمد طاهری
 • خرداد ۳, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

مسئولیت های پرستار مراقبت های ویژه عوان مقاله می باشد. در این مقاله به شرح وظایف و مسولیت های پرستار […]

پرستار مراقبت های ویژه
پرستار مراقبت ویژه
 • محمد طاهری
 • خرداد ۳, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

پرستار مراقبت ویژه عنوان این مقاله است، که به تعریف پرستار مراقبت ویژه و نقش وی در بیمارستان می پردازد. […]