برچسب: پرستاری مراقبت های ویژه چیست

اهداف مراقبتی پرستاران ER و ICU
اهداف مراقبتی پرستاران ER و ICU
  • محمد طاهری
  • تیر ۲۴, ۱۳۹۹
  • 0دیدگاه

اهداف مراقبتی پرستاران ER و ICU عنوان مقاله می باشد. دراین فرصت به شرح اهداف مراقبتی و کاری و همچنین […]

مسئولیت های پرستار مراقبت های ویژه
مسئولیت های پرستار مراقبت های ویژه
  • محمد طاهری
  • خرداد ۳, ۱۳۹۹
  • 2دیدگاه

مسئولیت های پرستار مراقبت های ویژه عوان مقاله می باشد. در این مقاله به شرح وظایف و مسولیت های پرستار […]

پرستار مراقبت های ویژه
پرستار مراقبت ویژه
  • محمد طاهری
  • خرداد ۳, ۱۳۹۹
  • 5دیدگاه

پرستار مراقبت ویژه عنوان این مقاله است، که به تعریف پرستار مراقبت ویژه و نقش وی در بیمارستان می پردازد. […]