برچسب: ویدیو آموزشی پزشکی

میزان یادگیری با صوت آموزشی پزشکی
میزان یادگیری با صوت آموزشی پزشکی
  • FTaheri
  • تیر ۲۲, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

بررسی درصد مختلف یادگیری با صوت آموزشی پزشکی یادگیری مقوله ای است که در هر کس بسته به ویژگی های […]

صوت آموزشی پزشکی

تاثیر صوت آموزشی پزشکی بر یادگیری یکی از طریقه های یادگیری درس، گوش دادن به فایل صوتی می باشد. برخی […]