برچسب: نکات مهم پیرامون اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

اصول اخلاقی

سه عملکرد اصلی پرستاری بهداشت عمومی (ارزیابی، تدوین سیاست ها و اطمینان) در این مقاله بررسی می گردد. همچنین به […]

اخلاق
کاربرد اخلاق در بهداشت
  • FTaheri
  • دی ۵, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تعریف، نظریه ها، اصول اخلاق اخلاق مربوط به مجموعه ای از دانش است که مخاطب آن استسؤالاتی مانند چگونه باید […]

جلسه ارتباطات درمانی با بیمار

اهداف جلسه ارتباطات درمانی پرستار برای کمک به دستیابی به اهداف زیر از کلیه تکنیک ها و مهارت های ارتباطی […]

ارتباط درمانی

ارتباط پرستار با بیمار توانایی برقراری ارتباط درمانی با بیمار یکی از مهمترین مهارت هایی است که یک پرستار باید […]

ارتباط

مهارت های ارتباطی عامیانه: استفاده از پیام های واضح پرستار هنگام صحبت و ارتباط با بیمار باید از کلماتی استفاده […]

ارتباط

روش های ارتباطی با بیمار ارتباطات فرایندی است که افراد از آن برای تبادل اطلاعات استفاده می کنند. پیام ها […]

آشنایی با اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای1
آشنایی با اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای
  • FTaheri
  • شهریور ۱۵, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

آشنایی با اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای: پرستاری یکی از مشاغلی است که ارائه دهنده خدمات و فعالیت های […]

صفر تا صد اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

صفر تا صد اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای: در ابتدا لازم است بدانید اخلاق پرستاری وارتباط حرفه ای به […]