برچسب: مقابله در برابر کرونا ویروس

وضعیت کرونا در ایران
پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات بیمارستان های چین […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم به یکی دیگر […]

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 7دیدگاه

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به استانداردهای انتخاب کارکنان پرستاری اشاره […]

کروناویروس و مبتلا شدن کودکان
کروناویروس و مبتلا شدن کودکان
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

کروناویروس و مبتلا شدن کودکان عنوان مقاله ما است. در این مقاله به چگونگی مراقبت کودکان در مواجه با این […]