برچسب: مقابله با ویروس کرونا

وضعیت کرونا در ایران
پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا
  • محمد طاهری
  • خرداد ۵, ۱۳۹۹
  • 0دیدگاه

پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات بیمارستان های چین […]

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
  • محمد طاهری
  • خرداد ۲, ۱۳۹۹
  • 7دیدگاه

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به استانداردهای انتخاب کارکنان پرستاری اشاره […]