برچسب: معرفی مدیریت منابع انسانی پرستاری کرونا،

اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا
اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با اقدامات کلی بیمارستان های چین […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی دیگر از اقدامات […]

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله برخی اقدامات مهم بیمارستان های […]

وضعیت کرونا در ایران
پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

پرسنل پویا بخش پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله یکی از اقدامات بیمارستان های چین […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۵, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

پشتیبانی کادر پرستاری مقابله با کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم به یکی دیگر […]

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 7دیدگاه

انتخاب کادر پرستاری شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به استانداردهای انتخاب کارکنان پرستاری اشاره […]