برچسب: مشكلات آموزش باليني دانشجويان پرستاري در محيط هاي باليني

آموزش پرستاری
ویژگی آموزش مجازی در پرستاری
  • محمد طاهری
  • اردیبهشت ۹, ۱۳۹۹
  • 3دیدگاه

ویژگی آموزش مجازی در پرستاری عنوان مقاله ما است. این مقاله در ادامه مقاله نسبت آموزش مجازی و بالینی پرستاری […]