برچسب: مرحله بندی تومور

تومور
مرحله بندی و درجه بندی تومور
  • FTaheri
  • آذر ۲۱, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مرحله بندی مرحله بندی اندازه تومور، میزان تهاجم موضعی و متاستاز را تعیین می کند. چندین سیستم برای طبقه بندی […]