برچسب: مراقبت های پرستاری کرونا ویروس،

بیماری ذات الریه

ذات الریه یا پنومونی (Pneumonia) ذات الریه یا پنومونی، وضعیت التهابی ریه است که عمدتاً کیسه‌های میکروسکوپی هوا موسوم به […]

اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا
اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با اقدامات کلی بیمارستان های چین […]

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

برنامه ریزی یکپارچه پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یکی دیگر از اقدامات […]

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله برخی اقدامات مهم بیمارستان های […]

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی
 • محمد طاهری
 • خرداد ۸, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

نظارت بر پرستاران بیماران کرونایی عنوان مقاله ی ما می باشد شما در این مقاله اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

بخش پرستاری مقابله با کرونا
بخش پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

بخش پرستاری مقابله با کرونا عنوان این مقاله است. در این مقاله با یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

آموزش پرستاری توصیه به مردم علیه کرونا
آموزش پرستاری توصیه مردم علیه کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

آموزش پرستاری توصیه مردم علیه کرونا عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله قصد داریم به چند توصیه ی […]

کرونا ویروس واستفاده از ماسک صورت
کرونا ویروس واستفاده از ماسک صورت
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

کرونا ویروس واستفاده از ماسک صورت عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم در این بیماری استفاده از […]

سلامت روان در مواجهه با COVID-19
آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
 • 8دیدگاه

آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله ما سعی داریم ترس و وحشتی […]

امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا
امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۹, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله به برخی نیازهای اساسی […]