برچسب: مراقبت های پرستاری از کرونا،

اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا
اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
 • 7دیدگاه

اقدامات ضروری برای مقابله با کرونا ویروس عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله با کلیه اقدامات ضروری که […]

آموزش پرستاری توصیه به مردم علیه کرونا
آموزش پرستاری توصیه مردم علیه کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹
 • 1دیدگاه

آموزش پرستاری توصیه مردم علیه کرونا عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله قصد داریم به چند توصیه ی […]

آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا
آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۴, ۱۳۹۹
 • 7دیدگاه

آموزش پرستاری مدیریت بحران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با برخی وظایف پرستاران در […]

سلامت روان در مواجهه با COVID-19
آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
 • 8دیدگاه

آموزش پرستاری سلامت روان در کرونا عنوان مقاله ما می باشد. در این مقاله ما سعی داریم ترس و وحشتی […]

امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا
امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۹, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله به برخی نیازهای اساسی […]

نقش پرستاران در بحران های مثل کرونا
نقش پرستاران در بحران های مثل کرونا
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۹, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

نقش پرستاران در بحران های مثل کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با چند نقش […]

پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس
پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۸, ۱۳۹۹
 • 9دیدگاه

پرستار خود بودن علیه کرونا ویروس عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با یک سری دستورالعمل […]

مراقبت های پرستاری کرونا
مراقبت های پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۸, ۱۳۹۹
 • 12دیدگاه

مراقبت های پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با اطلاعاتی برای مقابله با این […]