برچسب: مدارک لازم برای پرستار جراحی

مراقبت های پرستاری
مراقبت های پرستاری در دوره ی قبل از عمل
  • FTaheri
  • آبان ۲۵, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مراقبت های پرستاری در دوره ی قبل از عمل به مجموعه اقداماتی که برای آماده سازی جسمی و روانی بیمار […]

مراقبت از بیمار در اتاق عمل و توضیحاتی پیرامون طبقه بندی جراحی

مفهوم مراقبت از بیمار در اتاق عمل این مراقبت از زمانی آغاز می شود که بیمار متوجه نیاز به جراحی […]

جراحی

مراقبت های پرستاری در حین عمل جراحی دوره حین عمل شامل مدت زمانی است که بیمار در اتاق عمل و […]

مراحل تبدیل شدن به پرستار جراحی
مراحل تبدیل شدن به پرستار جراحی
  • محمد طاهری
  • خرداد ۱۰, ۱۳۹۹
  • 0دیدگاه

مراحل تبدیل شدن به پرستار جراحی عنوان مقاله ما است. در این مقاله ما سعی داریم مراحلی که برای رسیدن […]