برچسب: عوامل مؤثر بر بهداشت جامعه

عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
  • FTaheri
  • دی ۲۴, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت عوامل اجتماعی و اقتصادی به شدت در آسیب پذیری نقش دارند. عوامل‌ اجتماعی‌ تعیین کننده […]

بهداشت جامعه
عوامل مؤثر بر بهداشت جامعه
  • FTaheri
  • دی ۱۲, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تعریف جامعه و انواع آن انسان موجودی اجتماعی است و از ابتدای پیدایش به صورت دسته جمعی زندگی می‌کرده است […]