برچسب: عواملی که به آسیب پذیری کمک می کنند

وضعیت سلامت
وضعیت سلامت در آسیب پذیری افراد
  • FTaheri
  • دی ۲۸, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

وضعیت سلامت آسیب پذیری به سن افراد نیز بستگی دارد. زیرا افراد در هر سنین کودکی و پیری اغلب از […]

چه عواملی به آسیب پذیری کمک می کنند
چه عواملی به آسیب پذیری کمک می کنند؟
  • FTaheri
  • دی ۲۲, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

عواملی که به آسیب پذیری کمک می کنند    آسیب پذیری از اثرات ترکیبی منابع محدودی حاصل می شود که شامل […]