برچسب: عفونت بیمارستانی

Brucellosis
بیماری تب مالت یا بروسلوز (Brucellosis)
  • FTaheri
  • آذر ۲۸, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تب مالت یا بروسلوز (Brucellosis) عامل آن باکتری خانواده بروسلا (Brucella) است. این بیماری گرچه به طور اولیه در حیوانات […]

عفونت بیمارستانی و انواع آن

عفونت بیمارستانی (Nosocomial or Hospital-acquired infection)  عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می شود که افراد بستری در بیمارستان در مدت زمانی […]