برچسب: عصبانیت

عصبانیت

جداول مداخلات عصبانیت، خصومت و پرخاشگری اختلالات مرتبط برخی از بیماران مبتلا به افسردگی دچار حملات خشم می شوند. این […]

پرستاری داروهای روانپزشکی,پرستاری روانپزشکی,پرستاری روانپزشکی مبتنی بر بیمارستان,پرستاری روانپزشکی مبتنی بر جامعه,نکات مهم پیرامون پرستاری روان

مقدمه عصبانیت، خصومت و پرخاشگری خشم، یک احساس عادی انسانی، واکنشی قوی، ناخوشایند و احساسی به یک تحریک واقعی یا […]