برچسب: ضربه ی مغزی

als

اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (Amyotrophic lateral sclerosis, ALS) بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) بیماری ناشناخته ای است که در آن نورونهای […]

آناتومی و عملکرد دستگاه عصبی

آناتومی و عملکرد سیستم عصبی دستگاه عصبی عبارت است از مغز، نخاع، دستگاه‌های حسی و تمامی اعصابی که این اندام […]

ضربه مغزی
ضربه مغزی و مدیریت پرستاری
  • FTaheri
  • آذر ۱۶, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

ضربه ی مغزی (Traumatic braininjury, TBI) آسیب های سر شامل ضربه به پوست سر، جمجمه و مغز است. آسیب به […]