برچسب: سوالات مصاحبه

ارزیابی
مصاحبه جهت ارزیابی بیمار
  • FTaheri
  • آبان ۱۰, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

چگونه می توان مصاحبه با بیمار را انجام داد؟ محیط پرستار باید ارزیابی روانشناختی را در محیطی راحت، خصوصی و […]