برچسب: زنجیره عفونت

Brucellosis
بیماری تب مالت یا بروسلوز (Brucellosis)
  • FTaheri
  • آذر ۲۸, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تب مالت یا بروسلوز (Brucellosis) عامل آن باکتری خانواده بروسلا (Brucella) است. این بیماری گرچه به طور اولیه در حیوانات […]

عفونت بیمارستانی و انواع آن

عفونت بیمارستانی (Nosocomial or Hospital-acquired infection)  عفونت بیمارستانی به عفونتی گفته می شود که افراد بستری در بیمارستان در مدت زمانی […]

عفونت
عفونت و مفهوم آن
  • FTaheri
  • آذر ۲۳, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مفهوم عفونت (Infection) عفونت به معنای ورود، رشد و نمو میکروب ‌ها یا انگل در زخم یا اندام موجود زنده […]