برچسب: رویکرد پرستار

آشنایی با روش های ارزیابی بیمار,آموزش پرستاری مراقبت های بهداشتی ایران،,آموزش پرستاری،,آموزش رشته پرستاری,آموزش مجازی پرستاری،,ارزیابی بیمار,ارزیابی پرستاری,اهمیت بررسی وضعیت سلامت,رویکرد پرستار,مراقبت های بهداشتی,نکات مهم پیرامون بررسی وضعیت سلامت

ارزیابی خودکشی یا آسیب به دیگران در ارزیابی روانشناختی پرستار باید تعیین کند که آیا بیمار افسرده یا ناامید، دارای […]

سازماندهی محتوای ارزیابی روانشناختی (قسمت اول)

محتوای ارزیابی می توان اطلاعات جمع آوری شده در یک ارزیابی روانشناختی را به طرق مختلف سازمان داد. بیشتر ابزارهای […]

ارزیابی
مصاحبه جهت ارزیابی بیمار
  • FTaheri
  • آبان ۱۰, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

چگونه می توان مصاحبه با بیمار را انجام داد؟ محیط پرستار باید ارزیابی روانشناختی را در محیطی راحت، خصوصی و […]

آشنایی با روش های ارزیابی بیمار
آشنایی با روش های ارزیابی بیمار
  • FTaheri
  • آبان ۹, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مقدمه ای بر روش های ارزیابی بیمار ارزیابی اولین مرحله از روند پرستاری بوده و شامل جمع آوری، سازماندهی و […]