برچسب: داخلی

پنوموتوراکس
آشنایی با پنوموتوراکس و انواع آن
  • FTaheri
  • دی ۳, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

پنوموتوراکس (Pneumothorax) پنوموتوراکس هنگامی رخ می دهد که پلورای جداری یا احشایی پاره شود و فضای پلور در معرض فشار […]

توضیحاتی پیرامون بیماری سل (Tuberculosis)

سل (Tuberculosis) سل (سل)، یک بیماری عفونی است که در درجه اول بر پارانشیم ریه تأثیر می گذارد و اغلب […]