برچسب: داخلی جراحی

توضیحاتی درباره شوک هموراژیک

شوک هموراژیک (شوک هیپوولومیک ناشی از خونریزی، Hemorrhagic shock) به طور متوسط یک فرد بالغ ۷۰ کیلوگرمی ۵ لیتر خون […]

پنوموتوراکس
آشنایی با پنوموتوراکس و انواع آن
  • FTaheri
  • دی ۳, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

پنوموتوراکس (Pneumothorax) پنوموتوراکس هنگامی رخ می دهد که پلورای جداری یا احشایی پاره شود و فضای پلور در معرض فشار […]

توضیحاتی پیرامون بیماری سل (Tuberculosis)

سل (Tuberculosis) سل (سل)، یک بیماری عفونی است که در درجه اول بر پارانشیم ریه تأثیر می گذارد و اغلب […]

نکاتی پیرامون آمبولی ریه
نکاتی پیرامون آمبولی ریه
  • FTaheri
  • آذر ۲۹, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

آمبولی ریه (Pulmonary embolism, PE) آمبولی ریه به انسداد شریان ریوی یا یکی از شاخه های آن توسط ترومبوز (یا ترومبوس) […]

عفونت
عفونت و مفهوم آن
  • FTaheri
  • آذر ۲۳, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مفهوم عفونت (Infection) عفونت به معنای ورود، رشد و نمو میکروب ‌ها یا انگل در زخم یا اندام موجود زنده […]