برچسب: خونریزی داخلی

شوک
توضیحاتی پیرامون شوک و انواع آن (Shock)
  • FTaheri
  • دی ۱۸, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تعریف شوک هرچند که برای شوک تعاریف متعددی ارائه شده است، اماً عموما آن را به عنوان وضعیت کاهش سرتاسری […]

خونریزی داخلی
توضیحاتی پیرامون خونریزی داخلی
  • FTaheri
  • دی ۱۶, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

خونریزی های داخلی (Intrinsic) خونریزی داخلی تقریباً با تمامی آسیب های نافذ و غیر نافذ جدی و شدید همراه هستند. […]