برچسب: خطرات پرستاری،

جزوه پرستاری
ویژگی های جزوه پرستاری مناسب
 • FTaheri
 • فروردین ۱۹, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

ویژگی های جزوه پرستاری مناسب افرادی که علاقمند به کار پرستاری هستند ابتدا باید یک جزوه پرستاری مناسب پیدا کنند. […]

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
خطر فشار روحی پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

خطر فشار روحی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به محیط های پر خطر از نظر […]

خطر تشعشعات در پرستاری
خطر تشعشعات در پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

خطر تشعشعات در پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم در مورد مشکلات پرستاری در […]

خطر خشونت برای پرستاران
خطر خشونت برای پرستاران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

خطر خشونت برای پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد در این مقاله این خطر محیطی علیه پرستاران توضیح داده […]

آسیب کمر در پرستاران
آسیب کمر در پرستاران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

آسیب کمر در پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به برخی آسیب های بدنی شغل پرستاری […]

شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری
شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با برخی مواد خطرناک که […]

خطرات محیطی پرستاری
خطرات محیطی پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

خطرات محیطی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله با برخی خطرات مهمی که پرستاران در معرض […]

نقش پرستاران کنترل ویروس کرونا
بیماری های عفونی پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

بیماری های عفونی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به خطرات برخی بیماری های عفونی که […]

خطر انواع هپاتیت و پرستاری
خطر انواع هپاتیت و پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

خطر انواع هپاتیت و پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به انواع بیماری هپاتیت و راه […]

خطرات محیطی در پرستاری
خطرات محیطی در پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹
 • 12دیدگاه

خطرات محیطی در پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به گزارشی از دفتر آمار ایالات متحده […]