برچسب: خشونت خانگی

خشونت
خشونت و سوء استفاده از افراد (قسمت دوم)
  • FTaheri
  • آبان ۲۸, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

ادامه مقاله خشونت و سوء استفاده از افراد (قسمت اول) رسانه ها رسانه ها می توانند نقش مهمی در مبارزه […]

خشونت و سوء استفاده از افراد (قسمت اول)
خشونت و سوء استفاده از افراد (قسمت اول)
  • FTaheri
  • آبان ۲۷, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مقدمه ای بر خشونت و سوء استفاده از افراد هر ساله تعداد زیادی از افراد بر اثر جراحات ناشی از […]