برچسب: حقوق پرستاران اورژانس

اورژانس
مروری بر بخش اورژانس
  • FTaheri
  • آذر ۱۸, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مقدمه ای بر بخش اورژانس (Emergency department, ED) اورژانس یا فوریت‌ ها به محلی گفته می‌شود که خدمات پزشکی اورژانسی […]

آشنایی با پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه1

آشنایی با پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه: پرستاری اورژانس در بحران ها و حوادث غیر مترقبه […]

پرستاران اورژانس
پرستاران اورژانس
  • محمد طاهری
  • اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۹
  • 0دیدگاه

پرستاران اورژانس عنوان مقاله ما است. در این مقاله سعی داریم تعریفی از پرستاران اورژانس و وظایفی که دارند ارائه […]