برچسب: بیماری ذات الریه یا پنومونی، تشخیص و مداخلات پرستاری

پنوموتوراکس
آشنایی با پنوموتوراکس و انواع آن
  • FTaheri
  • دی ۳, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

پنوموتوراکس (Pneumothorax) پنوموتوراکس هنگامی رخ می دهد که پلورای جداری یا احشایی پاره شود و فضای پلور در معرض فشار […]

نکاتی پیرامون آمبولی ریه
نکاتی پیرامون آمبولی ریه
  • FTaheri
  • آذر ۲۹, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

آمبولی ریه (Pulmonary embolism, PE) آمبولی ریه به انسداد شریان ریوی یا یکی از شاخه های آن توسط ترومبوز (یا ترومبوس) […]

بیماری ذات الریه

ذات الریه یا پنومونی (Pneumonia) ذات الریه یا پنومونی، وضعیت التهابی ریه است که عمدتاً کیسه‌های میکروسکوپی هوا موسوم به […]