برچسب: برخی خطرات محیطی پرستاری،

مدیریت منابع اضطراری کرونا ویروس
خطر فشار روحی پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

خطر فشار روحی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به محیط های پر خطر از نظر […]

خطر تشعشعات در پرستاری
خطر تشعشعات در پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

خطر تشعشعات در پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم در مورد مشکلات پرستاری در […]

خطر خشونت برای پرستاران
خطر خشونت برای پرستاران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

خطر خشونت برای پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد در این مقاله این خطر محیطی علیه پرستاران توضیح داده […]

آسیب کمر در پرستاران
آسیب کمر در پرستاران
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

آسیب کمر در پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله به برخی آسیب های بدنی شغل پرستاری […]

شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری
شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۹
 • 5دیدگاه

شناخت برخی خطرات محیطی پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با برخی مواد خطرناک که […]