برچسب: برادیکاردی

آشنایی با خصوصیات الکتریکی سلول های میوکارد5

خصوصیات الکتریکی سلول های میوکارد  به تغییر در فعالیت الکتریکی به  علّت جریان های یونی که منجر به انقباض ماهیچه […]

قلب
آشنایی با فیزیولوژی قلب
  • FTaheri
  • آبان ۳, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

فیزیولوژی قلب عضله ی قلبی به لحاظ میکروسکوپی همانند عضلات اسکلتی عضله ای مخطط امّا غیرارادی است. رشته های عضلانی […]

نکاتی پیرامون آناتومی قلب
نکاتی پیرامون آناتومی قلب
  • FTaheri
  • آبان ۲, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

مروی بر آناتومی قلب قلب اندامی عضلانی و توخالی دارای ۴ حفره ی درونی شامل دو دهلیز و ۲ بطن […]

آشنایی با اصطلاحات پزشکی قلب
آشنایی با اصطلاحات پزشکی قلب
  • FTaheri
  • خرداد ۲۵, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تشریح ساده ی اصطلاحات پزشکی بخش قلب برای توصیف ، تشریح و تفسیر بیماری های قلبی از اصطلاحات پزشکی خاص […]