برچسب: اهمیت پرستاری روان

در این مقاله به بررسی درمان بیماری روانی در دوره های مختلف تاریخی می پردازیم. دوران باستان درمان بیماری روانی […]

مراکز روان

ادامه مقاله معرفی طیف وسیعی از مراکز روان درمانی (قسمت اول) برنامه های بستری در بیمارستان روان برنامه های بستری […]

روان

مراکز روان درمانی مراقبت های بهداشت روان در ۵۰ سال گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است. قبل از دهه ۱۹۵۰، […]

پرستاری روان
آشنایی با پرستاری روان
  • FTaheri
  • شهریور ۶, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

آشنایی با پرستاری روان: رشته پرستاری روان یکی از گرایش های پرکاربرد رشته پرستاری است. این رشته در سالیان اخیر […]