برچسب: اهمیت فرآیند پرستاری

بهداشت عمومی (PHN)

PHN ها از فرآیند پرستاری در تمام سطوح عملی استفاده می کنند. PHN ها باید اجزای فرایند پرستاری (ارزیابی، تشخیص، […]

فرآیند پرستاری
آشنایی با فرآیند پرستاری
  • FTaheri
  • مهر ۴, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

تعریف فرآیند پرستاری  فرآیند پرستاری چارچوبی برای برنامه ریزی و اجرای مراقبت های پرستاری برای بیمار و خانواده اش و […]

صفر تا صد فرآیند پرستاری
صفر تا صد فرآیند پرستاری
  • FTaheri
  • مرداد ۱۸, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

صفر تا صد فرآیند پرستاری: در ابتدا لازم است بدانید فرآیند پرستاری به روشی منظم برای ارائه مراقبت های پرستاری […]