برچسب: امکانات مورد نیاز پرستاران در بحران کرونا،

اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا
اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۱۱, ۱۳۹۹
 • 0دیدگاه

اقدامات مدیریتی پرستاری کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله با اقدامات کلی بیمارستان های چین […]

بخش پرستاری مقابله با کرونا
بخش پرستاری مقابله با کرونا
 • محمد طاهری
 • خرداد ۲, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

بخش پرستاری مقابله با کرونا عنوان این مقاله است. در این مقاله با یکی از اقدامات موثر بیمارستان های چین […]

فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا
فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا
 • محمد طاهری
 • اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
 • 2دیدگاه

فرسودگی شغلی پرستاران در شرایط کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. در این مقاله قصد داریم یک خبر در […]

مشکلات پرستاران
مشکلات پرستاران
 • محمد طاهری
 • فروردین ۳۱, ۱۳۹۹
 • 9دیدگاه

مشکلات پرستاران عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله قصد داریم ۲ مشکل مهم پرستاران را شرح […]

پرستاران و مشکلات آنها
پرستاران و مشکلات آنها
 • محمد طاهری
 • فروردین ۳۱, ۱۳۹۹
 • 3دیدگاه

پرستاران و مشکلات آنها عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله دو مشکل این کادر زحمت کش […]

زندگی پرستاران و مشکلات صنفی
زندگی پرستاران و مشکلات صنفی
 • محمد طاهری
 • فروردین ۳۱, ۱۳۹۹
 • 4دیدگاه

زندگی پرستاران و مشکلات صنفی عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله یکی از مشکلات اصلی پرستاران […]

امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا
امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا
 • محمد طاهری
 • فروردین ۲۹, ۱۳۹۹
 • 6دیدگاه

امکانات مورد نیاز پرستاران بحران کرونا عنوان مقاله ی ما می باشد. ما در این مقاله به برخی نیازهای اساسی […]