برچسب: اختصارات دارویی

شناخت علائم اختصاری در نسخه نویسی در پزشکی

نوشتن اختصارات در نسخه نویسی در پزشکی بعد از معاینه بالینی بیمار توسط پزشک و تشخیص بیماری تجویز دارو لازم […]