برچسب: آموزش پرستاری

خونریزی داخلی
توضیحاتی پیرامون خونریزی داخلی
 • FTaheri
 • دی ۱۶, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

خونریزی های داخلی (Intrinsic) خونریزی داخلی تقریباً با تمامی آسیب های نافذ و غیر نافذ جدی و شدید همراه هستند. […]

خونریزی خارجی
توضیحاتی پیرامون خونریزی خارجی
 • FTaheri
 • دی ۱۵, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

خونریزی خارجی (Extrinsic) خونریزی خارجی با تراوش، جاری شدن و بیرون جهیدن خون از زخم مشخص می شود. ممانعت از […]

ژنتیک
ژنومیک در پرستاری بهداشت عمومی
 • FTaheri
 • دی ۸, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

ژنومیک در پرستاری بهداشت عمومی ژنوم انسانی و تأثیر تغییر شکل دهنده ی آن بر سلامت عمومی نقشه برداری از […]

ضربه مغزی
ضربه مغزی و مدیریت پرستاری
 • FTaheri
 • آذر ۱۶, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

ضربه ی مغزی (Traumatic braininjury, TBI) آسیب های سر شامل ضربه به پوست سر، جمجمه و مغز است. آسیب به […]

آشنایی با خصوصیات الکتریکی سلول های میوکارد5

خصوصیات الکتریکی سلول های میوکارد  به تغییر در فعالیت الکتریکی به  علّت جریان های یونی که منجر به انقباض ماهیچه […]

قلب
آشنایی با فیزیولوژی قلب
 • FTaheri
 • آبان ۳, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

فیزیولوژی قلب عضله ی قلبی به لحاظ میکروسکوپی همانند عضلات اسکلتی عضله ای مخطط امّا غیرارادی است. رشته های عضلانی […]

نکاتی پیرامون آناتومی قلب
نکاتی پیرامون آناتومی قلب
 • FTaheri
 • آبان ۲, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

مروی بر آناتومی قلب قلب اندامی عضلانی و توخالی دارای ۴ حفره ی درونی شامل دو دهلیز و ۲ بطن […]

پرستاری بهداشت عمومی

چیستی و چرایی لزوم پرستاری بهداشت عمومی پرستاری بهداشت عمومی[۱] یک تخصص است زیرا دارای تمرکز و دامنه ی عملی […]

تعاریف در بهداشت عمومی[۱] در سال ۱۹۸۸ مؤسسه ی پزشکی ایالات متحده گزارشی درباره آینده ی بهداشت عمومی منتشر کرد. […]

نحوه بررسی وضعیت سلامت و نکات مربوط به آن1
نحوه بررسی وضعیت سلامت و نکات مربوط به آن
 • FTaheri
 • شهریور ۲۵, ۱۴۰۰
 • 0دیدگاه

نحوه بررسی وضعیت سلامت و نکات مربوطه آن: یکی از دروس رشته پرستاری در مقطع کارشناسی، بررسی وضعیت سلامت است. […]