برچسب: آموزش ضمن خدمت پرستاری

آموزش نقش پرستاری
آموزش نقش پرستاری
  • محمد طاهری
  • اردیبهشت ۷, ۱۳۹۹
  • 2دیدگاه

آموزش نقش پرستاری عنوان مقاله ی ما می باشد. شما در این مقاله، با برخی وظایف مهم دانشمندان پرستاری آشنا […]

جایگاه پرستاری در تیم مراقبت سلامت
راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران
  • محمد طاهری
  • اردیبهشت ۵, ۱۳۹۹
  • 8دیدگاه

راهکارهای بهتر شدن آموزش پرستاری در ایران عنوان مقاله ماست.در این مقاله چالش های آموزش بالینی پرستاری را شرح می […]