برچسب: آسیب های قرنیه

چشم و آسیب های ان
آسیب های وارده به چشم
  • FTaheri
  • آذر ۱۵, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

آسیب های مکانیکی آسیب سطحی معمولاً دردناک بوده و با ریزش اشک و گریز از نور همراه است. آسیب می […]

آسیب قرنیه

دیستروفی قرنیه  گروهی از اختلالات نادر ارثی است با رسوبات دو طرفه ی غیرطبیعی در قرنیه است. دیستروفی قرنیه می‌تواند […]