نرم افزار آموزش پرستاری امکان جست و جو در متون را دارد. این امکان در بخش محتواهای آموزشی دروس و داروخانه فعال می باشد.

جستجو در نرم افزار امکان پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما را در لحظه فراهم می کند.