در این نرم افزار ما  منابع اصلی معرفی شده از سوی وزارت بهداشت را ترجمه نموده ایم. و سعی نموده ایم تا محتوایی جامع را ارائه نماییم. همچنین با ویرایش و حذف مطالب تکراری، زمان مطالعه شما را بهینه نماییم.