دسته: نرم افزار

ضربه مغزی
ضربه مغزی و مدیریت پرستاری
  • FTaheri
  • آذر ۱۶, ۱۴۰۰
  • 0دیدگاه

ضربه ی مغزی (Traumatic braininjury, TBI) آسیب های سر شامل ضربه به پوست سر، جمجمه و مغز است. آسیب به […]

نرم افزار پرستاری و کاربرد برای دانشجویان
  • محمد طاهری
  • مهر ۱۰, ۱۳۹۹
  • 0دیدگاه

برای پذیرفته شدن در رشته پرستاری داوطلبانه کنکور تجربی باید از ابزارهای مختلف استفاده کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در اختیار این افراد می باشد نرم افزار پرستاری است. نرم افزار پرستاری به داوطلبان کنکور تجربی کمک می‌کند با کارپرستاری آشنایی بیشتری پیدا کنند. و بهتر بتوانند شرایط پرستاران را درک کنند.